KKK

MILLINE ON MINIMAALNE LAENU TAOTLEMISE VANUS?

18 aastat

KAS MA SAAN LAENU TAOTLEDA, KUI MUL EI OLE TÖÖD?

Mercury Credit OÜ-s laenu taotlemiseks peab Teil olema püsiv töökoht või muu stabiilne tuluallikas.

KAS MERCURY CREDIT OÜ ANNAB LAENU ÜLE TERVE EESTI?

Jah, tagatise asukoht ei ole määrav. Oluline on tagatise piisav turuväärtus võrreldes krediidisummaga.

KAS MA SAAN LAENU, KUI MUL ON MAKSEHÄIRED?

Maksehäirete olemasolu ei ole takistuseks. Soovime seda, et võetava laenuga saaksid maksehäired likvideeritud.

KUI KAUA VAADATAKSE KREDIIDITAOTLUST LÄBI?

Taotluste läbivaatamine toimub iga päev kella 9.00-st kuni 17.00-ni. Taotlus vaadatakse läbi 1 tööpäeva jooksul. Püüame teha kõik võimaliku meie klientide kiireks teenindamiseks.

KAS MUL ON ÕIGUS LAENU ENNETÄHTAEGSELT TAGASTADA? KUIDAS?

Jah, on küll. Selleks palume Teil täita käesolev avaldus, allkirjastada digitaalselt ja edastada meie meilile info@merc.ee Meie krediidispetsialist võtab Teiega ühendust ühe tööpäeva jooksul.

KAS KREDIIDISUMMAT ON VÕIMALIK SUURENDADA?

Kui olete seni kinni pidanud kokku lepitud maksegraafikust ja soovite Krediidisummat suurendada, siis on see võimalik juhul kui maksevõime ja tagatise turuväärtus seda lubavad.

MILLIST KINNISVARA TAGATISENA AKTSEPTEERITE HÜPOTEEKLAENU VÄLJASTAMISEL?

Oleme valmis hindama korteri, maja, maa, tööstus- või büroohoone sobivust tagatiseks.

KUI PIKAKS PERIOODIKS SAAB LAENU VÕTTA?

Kinnisvaralaenu periood võib olla kuni 15 aastat. Autolaenu periood võib olla kuni 5 aastat.

KAS VÄLJASTATE LAENU KA SULARAHAS?

Ei. Krediidisumma kantakse üle Teie poolt näidatud pangakontole.

KAS KINNISVARALAENU TAGATISEKS PAKUTAVA KINNISVARA KOHTA PEAB OLEMA KA HINDAMISAKT?

Viimase 6 kuu jooksul kinnisvarabüroo poolt kinnitatud hindamisakt kiirendab vastuse andmist, kuid ei ole krediidi taotlemise eeltingimuseks. Vajadusel hindavad tagatise väärtust meiepoolsed kinnisvara eksperdid.

KAS MA PEAN KA TAGATISVARA KINDLUSTAMA?

Vastavalt kinnisvaralaenulepingule on tagatise kindlustamine Krediidisaaja kohustus.

Krediidisaaja peab esitama Mercury Credit OÜ-le kindlustuspoliisi 7 päeva jooksul alates Krediidilepingu sõlmimisest. Kindlustuspoliisil peab soodustatud isikuks olema märgitud Mercury Credit OÜ. Juhul kui Krediidisaaja ei esita Mercury Credit OÜ-le kindlustuspoliisi või ei soovi seda ise taotleda, siis on Mercury Credit OÜ-l õigus kindlustuspoliis sõlmida Krediidisaaja nimel ning nõuda kindlustuspoliisi sõlmimiseks teostatud kulude tasumist Krediidisaajalt koos järgmise krediidimaksega.

MIDA TÄHENDAB LAENU REFINANTSEERIMINE?

Laenu refinantseerimine tähendab olemasoleva maksegraafiku asendamist uue maksegraafikuga. Refinantseerimise teel võib muuta olemasoleva krediidi „odavamaks“ ehk vähendada perioodilisi krediidimakseid krediidiperioodi pikendamisega.

Kui Teil peaks tekkima veel täpsustavaid küsimusi krediidi refinantseerimise kohta, siis vastame neile meeleldi telefonil 529 7617.

KUIDAS MA SAAN KREDIIDILEPINGUST TAGANEDA?

Selleks tuleb Teil esitada kirjalik taganemisavaldus (elektroonselt või paberkandjal), kus peavad olema märgitud järgmised andmed:

- Sinu nimi, isikukood, krediidilepingu number, avaldus lepingust taganemise ja krediidi ennetähtaegse tasumise kohta, avalduse koostamise kuupäev ning allkiri.

Lepingust on Teil võimalik taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Krediidi üleandmisest.

KAS MINU ESITATUD INFORMATSIOON ON KAITSTUD KOLMANDATE OSAPOOLTE EEST?

Jah. Me ei edasta meile usaldatud infot kolmanda osapoole esindajatele v.a. isikuandmete töötlemise tingimuste ja seadusega ettenähtud juhtumite korral.

AVASTASIN TEIE KODULEHEL VEA.

Oleme Sulle väga tänulikud, kui meid sellest teavitad. Leidsite vea? Märgi, vajuta CTRL+ENTER ja anna teada!