Hinnakiri


Mercury Credit OÜ hinnakiri

Kehtiv alates 01.07.2023


Lepingute sõlmimise ja haldamisega seotud tasud:

HÜPOTEEKLAEN

Tasu

Eraisik

Juriidiline isik

Lepingu sõlmimise tasu

1% krediidisummast, min 100 €

1% krediidisummast, min 200 €

Lepingu muutmise tasu (v.a maksepäeva muutmine)

1% krediidisummast, min 100 €

1% krediidisummast, min 200 €

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu 1% ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidi summast, kui Krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingus kokkulepitud Krediidi viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidi summast, kui see period ei ületa 1 aastat. 3% ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidi summast
Meeldetuletus e-postiga tasuta tasuta
Meeldetuletus (kirjana) 5 € 15 €
Viivise määr Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär 0,3% päevas
Võla sissenõudmise menetluse alustamine 30 € 50 €

Osalemine notaritehingus (v.a. hüpoteegi seadmise või kustutamise korral)

100 €

100 €

Osalemine notaritehingus väljaspool Tallinna 150 € 150 €
Lepingu tingimuste rikkumine 2% krediidisummast kuni 10 % tagastamata Krediidisummalt
Eritellimusel või kombineeritud sisuga tõend ühe või mitme krediidilepingu kohta 30 €/tund, min 30 € 30 €/tund, min 30 €
Dokumendi originaalist koopia tellimine arhiivist 5 € / dokument 5 € / dokument
Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise jm kohta ühe krediidilepingu lõikes 5 € / dokument 5 € / dokument

Tõend eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta ühe krediiditoote kohta

5 € / dokument

5 € / dokument

Teenustasu sularaha vastuvõtmise eest 1% summast (min 7 €) 1% summast (min 7 €)

AUTOLAEN

Tasu

Eraisik

Juriidiline isik

Lepingu sõlmimise tasu 1,5% krediidisummast, min 100€ 1,5% krediidisummast, min 200€
Lepingu muutmise tasu (v.a maksepäeva muutmine) 1% krediidisummast, min 100 € 1% krediidisummast, min 200 €
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu 1% ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidi summast, kui Krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingus kokkulepitud Krediidi viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidi summast, kui see period ei ületa 1 aastat. 1% ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidi summast, kui Krediidi ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingus kokkulepitud Krediidi viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud Krediidi summast, kui see period ei ületa 1 aastat
Meeldetuletus e-postiga tasuta tasuta
Meeldetuletus (kirjana) 5 € 15 €
Viivise määr Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär 0,3% päevas
Võla sissenõudmise menetluse alustamine 30 € 30 €
Tehnilise passi ümbervormistamine 30 € 30 €
Auto ülevaatus väljaspool Tallinna 75 € 75 €
Lepingu tingimuste rikkumine kuni 6% krediidisummast kuni 6% krediidisummast
Eritellimusel või kombineeritud sisuga tõend ühe või mitme krediidilepingu kohta 30 €/tund, min 30 € 30 €/tund, min 30 €
Dokumendi originaalist koopia tellimine arhiivist 5 € / dokument 5 € / dokument
Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise jm kohta ühe krediidilepingu lõikes 5 € / dokument 5 € / dokument
Tõend eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta ühe krediiditoote kohta 5 € / dokument 5 € / dokument