Käendaja meelespea

Käendus on lubadus täita teise inimese või ettevõtte (Krediidisaaja) eest tema rahaline kohustus. Anna käendus üksnes inimesele või ettevõttele, keda Sa tead, tunned ja usaldad.

Enne kui annad käenduse

 • Kaalu hoolega, kas Krediidisaaja kohustuse täitmine on Sulle jõukohane.
 • Hinda hoolikalt oma maksevõimet ja anna käendus üksnes sellises summas, mida Sa oled suuteline tasuma (käendaja vastutuse maksimaalmäär).
 • Tutvu hoolikalt Krediidiandja poolt ettevalmistatud Käenduslepingu ja Krediidilepingu projektidega.
 • Võta julgesti ühendust Krediidiandjaga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele.
 • Vajadusel kasuta õigusabi.
 • Kontrolli, et Sinu kontaktandmed (aadress, telefoni number, e-posti aadress) oleksid Käenduslepingus õiged.
 • Ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub Krediidilepingu täitmine.
 • Kui Krediidisaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti Krediidiandja poole.
 • Anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, e-posti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab Sinuni.
 • Tutvu hoolikalt Krediidiandja poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.
 • Kui Krediidisaaja ei täida oma kohustusi pöördub Krediidiandja Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita.
 • Ära unusta, et oled võtnud endale kohustuse ja pead Krediidisaaja eest tema kohustuse täitma.
 • Võla tasumisega on Sul võimalik ära hoida täiendavate kulude tekkimine ning kohtuvaidlused.
 • Sul on õigus nõuda Krediidisaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist. NB! Ära unusta – käendus on Sinu kohustus tagada käendatava isiku lepingu täitmine.