Uudised

Tagasi

Eesti finantssektori ärimahud kasvavad ja kasumlikkus on hea

Finantsinspektsioon avaldas lühiülevaated Eesti finantssektori 2018. aasta esimese kvartali arengutest ning sektorit ohustavatest peamisetest riskidest. Ülevaadetest selgub, et Eesti turul tegutsevate finantsettevõtete ärimahud ning kasumid kasvavad.

Kapitalijärelevalve eest vastutava Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andres Kurgpõllu sõnul on Eesti finantssektori ettevõtted hästi kapitaliseeritud ja üldjuhul kasumlikud. Samas toonitab Kurgpõld, et kiirenenud kasvu tingimustes on oluline ettevõtetel pöörata tähelepanu sisekontrolli süsteemide toimimisele ja riskijuhtimise kvaliteedile.

2018. aasta esimese kvartali lõpu seisuga oli krediidiandja tegevusluba 52 ettevõttel ning krediidivahendaja tegevusluba kaheksal ettevõttel. Lisaks neile tegutses erandi alusel 12 krediidiasutustega seotud ettevõtet. Erandi alusel tegutsevate krediidiandjate laenuportfelli jääk kasvas esimeses kvartalis 4,5% ehk 39 miljonit eurot, ulatudes kvartali lõpus 907 miljoni euroni. Sellest suurima osa (80%) ehk 725 miljonit eurot väljastasid krediidiasutustega seotud ettevõtted. Ülejäänud 20% turust katavad krediidiandjad, kes ei ole krediidiasutustega seotud.

Krediidiandjate laenuportfellide kvaliteet erineb oluliselt ning sõltub tarbimiskrediidi liigist. Tagatiseta ja sihtotstarbeta tarbimislaen (nn kiirlaen) on tunduvalt halvema kvaliteediga kui vastavad näitajad teistes tarbimislaenude segmentides (hüpoteeklaen, liising, järelmaks jne).

Olulisim risk krediidiandjate sektoris on ettevõtjate suutlikkus täita vastutustundliku laenamise nõudeid.

Vaata lisaks: Krediidiandjate sektori I kvartali 2018 ülevaade

 

Finantsinspektsioon